BELEIDSPARTICIPATIE: 2022

De 4 Gentse verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen geloven dat de participatie van mensen in armoede in beleidsprocessen cruciaal is. Structurele armoedebestrijding is pas mogelijk als er geluisterd wordt naar wat mensen in armoede zelf te vertellen hebben. Het is noodzakelijk de ervaringskennis en het leefwereldperspectief van mensen in armoede mee in overweging te nemen om tot maatregelen en veranderingen te komen die voor hen ook werken en voor hen haalbaar zijn. 

We schreven al een eerder artikel over hoe dit in zijn werk gaat. In deze post gaan we daar dieper op in. We hebben het over de thema’s die in 2022 aan bod kwamen en de resultaten van bevragingen bij de doelgroep. De uitgebreide verslagen vind je onderaan of kan je hier downloaden.

DE ZUIDPOORT – BELEIDSBABBELS

De Zuidpoort gebruikt de beleidsbabbels als middel voor beleidsparticipatie. We bevragen mensen naar hun ervaringen, zorgen, bevindingen, wensen… We nemen hen mee in een thema door bij verschillende vindplaatsen, met een kop koffie, het gesprek aan te gaan. Alle verhalen, ideeën, wensen… worden verzameld en gebundeld. Aanvullend op het bevragen is er ook een aanbod: huurdersbond, energiecel, energiecentrale, mondzorgcentrum, smartphone lessen… Hierbij willen we ook op korte termijn en op het individuele niveau een impact hebben.

Met de aanpak van de beleidsbabbels werd gedurende enkele maanden geëxperimenteerd, uitgeprobeerd en aan gesleuteld. Verschillende vrijwilligers, partners, stagiairs, collega’s… gingen mee de vragen stellen en ook de wijkbewoners raakten vertrouwd met de methode van de beleidsbabbels. De beleidsbabbels vormen een waardevol onderdeel binnen de eerste stappen van beleidsparticipatie, op individueel niveau

Om tot volwaardige beleidsparticipatie te komen is er aanvullend een beleidsgroep, die parallel aan de beleidsbabbels loopt. Via de beleidsgroep starten meer diepgaande en langdurige groepstrajecten op. Met deze groep trachten we vanuit het perspectief van mensen met armoede-ervaring tot aanbevelingen voor structurele verandering te komen. De beleidsgroep wordt versterkt door de beleidsbabbels. Enerzijds op basis van input die verzameld wordt tijdens de beleidsbabbels (signalen, verhalen, probleemstelling…), waardoor méér mensen en dus méér stemmen gehoord worden. Anderzijds vormen de beleidsbabbels een nieuwe en laagdrempelige manier om mensen te laten kennismaken met de beleidsgroep én het thema waarmee we aan de slag zijn. 

De Zuidpoort werkt o.a. rond de thema’s energie, digitalisering, mondzorg, afval, …

VZW SIVI – TAFELGESPREKKEN

Vzw SIVI organiseert sinds 2012 tafelgesprekken in het onthaal van de Sociale Kruidenier. Tijdens tafelgesprekken nodigen we de bezoekers van de basishulp uit om kort in gesprek te gaan over een bepaald thema. De gesprekken zijn vrijwillig en anoniem en duren 10 minuten (om de voortgang van de voedselondersteuning niet te doorbreken). De thema’s kunnen zowel top-down als bottom-up bepaald worden en kunnen zowel stadsbreed als wijkgericht zijn. Indien van toepassing trachten we een cruciale partner van bij aanvang te betrekken. Cijfers, ervaringen en belevingen worden verzameld en gebundeld om vervolgens in dialoog te gaan met beleidsmakers en partnerorganisaties. We werken steeds oplossingsgericht en trachten verandering na te streven. 


Aanvullend wordt in kader van het thema hetzij een vindplaatsgericht aanbod, hetzij een vorm van informatieverstrekking of actie voorzien die de deelnemers aan de tafelgesprekken mogelijks ten goede komt. Zo combineren we beleidsgericht werk zonder daarbij de actuele noden uit het oog te verliezen.

Vanuit de leefwereld van mensen in armoede komen we tot gedeelde ervaringen en mogelijke oplossingen. We trachten blinde vlekken of knelpunten binnen maatschappelijke structuren bloot te leggen door in dialoog te gaan met het beleid, organisaties en diensten. We willen niet blijven steken in woorden, maar streven verandering na. Want elke verbetering, hoe klein ook, is goud waard!

Vzw SIVI werkt o.a. rond de thema’s Repair@Home, mobiliteit, werk, jongeren, gezondheid, …