BELEIDSPARTICIPATIE: WAT EN HOE?

Wat

De 4 Gentse verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen geloven dat de participatie van mensen in armoede in beleidsprocessen cruciaal is. Structurele armoedebestrijding is pas mogelijk als er geluisterd wordt naar wat mensen in armoede zelf te vertellen hebben. Het is noodzakelijk de ervaringskennis en het leefwereldperspectief van mensen in armoede mee in overweging te nemen om tot maatregelen en veranderingen te komen die voor hen ook werken en voor hen haalbaar zijn.

Participatie mag en kan dus geen ‘afvinkcultuur’ zijn in de vorm van een afgebakende stap in het proces (participatie als consultatie). Het vraagt een basishouding, visie en organisatorische aanpak waarbij alle betrokkenen respectvol behandeld worden en hun inbreng serieus wordt genomen.

“Aan jou kan ik alles vertellen. Ik hoef niets te vrezen, thuis kan ik dingen beter onder ogen brengen. Het is belangrijk dat je de persoon die op bezoek komt vertrouwt maar het is ook belangrijk dat je de plaats waar je bent vertrouwd.” (BMLIK)

“Wat voor mij belangrijk was toen ik nog in armoede leefde, was medezeggenschap. Het is heel belangrijk dat mensen hun stem kunnen laten horen op allerlei beleidsniveaus en dat er oprecht naar geluisterd wordt. Mensen in armoede weten het best wat er kan helpen of werken. Ik vind wel dat je altijd kan leren van elkaar” (bron: netwerk tegen armoede)

Hoe

Hoe maken we dit concreet waar in Gent? Elke van de 4 verenigingen heeft een andere manier om beleidsparticipatie vorm te geven. We geven graag een overzicht.

“De stap zetten naar hulp is niet gemakkelijk en een eerste contact bepaalt veel. Er is altijd ruimte voor verbetering. De dialoog met mensen van De Zuidpoort hielp ons hierbij en maakte ons sterker.” (CAW)

“Als burgerinitiatief vinden wij het maar logisch om de stem te horen van álle burgers.
Werkgroep Megafoon zorgt ervoor dat wij blijven bijleren. Deze mensen maken onzichtbare zaken zichtbaar voor ons.” (Enchanté)

Oproep

Wil jij rond een concreet thema of vraag de stem van mensen in armoede horen?  Geweldig idee! Hoe luider de stem van mensen in armoede klinkt, hoe beter ze gehoord kan worden. Contacteer ons via info@gentscollectieftegenarmoede.be of rechtstreeks via één van de organisaties als je specifieke vragen hebt.