ONZE VISIE

Het Gents Collectief tegen Armoede vertrekt vanuit volgende definitie van armoede:

“We zien armoede als een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het individuele en collectieve bestaan, in die mate dat men geen leven kan leiden dat voldoet aan de menselijke waardigheid. Hierdoor ontstaat een kloof met de rest van de samenleving. Deze kloof, die in de samenleving wordt ge(re)produceerd, kan men niet op eigen kracht overbruggen.” (Raeymaeckers, Coene en Hubeau, 2018, p.24)

Armoede is een context waarin mensenrechten en sociale grondrechten met de voeten getreden worden. Dit creëert sociale uitsluiting. Vanuit een sterke vastberadenheid en gedrevenheid zullen we ons hier ten allen tijde tegen verzetten en deze structurele uitsluitingsmechanismen bestrijden.

De ervaringen van mensen in armoede zijn de basis om samen naar de overheid, hulp- en dienstverlening, het middenveld, het bedrijfsleven en de brede samenleving te stappen om armoede zichtbaar, herkenbaar en veranderbaar te maken. 

Samen met mensen in armoede willen we bestaande drempels tot maatschappelijke en gelijkwaardige participatie wegwerken. Mensen in armoede het woord geven en hun stem versterken staat centraal in het samenwerkingsverband.