ONZE OPDRACHT

Armoede is een onrecht en het bestrijden ervan een permanente opdracht. Dat is dé bestaansreden van het Gents Collectief tegen Armoede: 

  • Het samenwerkingsverband verbindt authentieke verhalen van mensen met armoede-ervaring met structurele uitsluitingsmechanismen. 
  • We vertalen deze verhalen in gedragen en structurele (beleids)eisen om verandering te realiseren en de sociale grondrechten voor iedere burger te verwezenlijken. 

Het samenwerkingsverband heeft de ambitie om het draagvlak en de slagkracht van de Gentse werkingen te vergroten. We doen dit door elkaar te versterken op inhoudelijk, communicatief en organisatorisch vlak.