Om onze missie te realiseren stellen we de komende 5 jaren de volgende 6 strategische doelen voorop :

  1. Het Gents collectief tegen armoede bestrijdt armoede door impact te hebben op het (boven)lokaal beleid.
  2. Het Gents collectief tegen armoede is een constructieve partner voor de lokale overheid op het vlak van armoedebestrijding.
  3. Het Gents collectief tegen armoede is een expertisecentrum omtrent kennis rond armoede(bestrijding).
  4. Het Gents collectief tegen armoede is een zichtbare, herkenbare, toegankelijke en constructieve partner in het Gentse middenveld.
  5. Het Gents collectief tegen armoede ondersteunt de werking van de 3 Gentse verenigingen waar armen het woord nemen en hun gedeelde jongerenwerking.
  6. Het Gents collectief tegen armoede is een goed beheerd en georganiseerd samenwerkingsverband.