Start!

7 mei 2024

Met z’n 15-en waren we!
Bij de start was al duidelijk dat niet iedereen verkiezingen zinvol vindt. Een uitgebreider gesprek daarover plannen we op een later moment.

We bespraken kort de 20 prioriteiten van Ieders Stem Telt. Iedere deelnemer kon 2 keer kiezen: 

  1. Wat vind jezelf het belangrijkste? (7 voorkeurstemmen)
  2. Wat zou voor Gent het belangrijkste zijn? (7 voorkeurstemmen)

We bekeken kort de resultaten en beslissen de volgende keer hoe we hiermee verder gaan.

Het verslag laat zich vatten in 3 foto’s: