SAMEN OVER DREMPELS: HET RESULTAAT

Na enkele vruchtbare samenwerkingen met Gentse cultuuraanbieders in 2022 besloot het Gents Collectief om een inspiratiemiddag ‘samen over drempels‘ te organiseren.

Het globale opzet van deze middag was mensen in een kwetsbare positie toe te leiden naar het culturele aanbod. Maar liefst 10 Gentse cultuuraanbieders sprongen mee op de kar! 

Op 29 augustus werden we ontvangen in een prachtige vergaderzaal van het GUM.

We bekeken eerst samen de drempels die kwetsbare groepen ervaren bij culturele uitstappen. 
Daarbij bleven we niet hangen in woorden maar gingen over tot actie en smeedden vervolgens concrete plannen. We geloven heel sterk in de combinatie van een culturele voorstelling, museumbezoek, … met de bijpassende omkadering zoals een workshop. Dit zorgt niet enkel voor meer inzicht in het culturele gebeuren, maar bevordert ook de goesting naar meer (cultuur).

In werkgroepjes gingen we aan de slag om enkele activiteiten uit te werken waarbij er rekening werd gehouden met enkele belangrijke factoren: creatieve interactie, mogelijke data, de omkadering, betaalbare prijzen, duidelijke communicatie en mobiliteit.

Aan de hand van deze criteria kwamen er verschillende mooie initiatieven naar boven. Zo biedt Wisper VZW de mogelijkheid aan om op enkele zondagen vrijblijvend deel te nemen aan het ‘Buurtkoor Sluizeken’ en werd er al deelgenomen aan enkele activiteiten: Kids Proof Gala en Plusparcours van FilmFest Gent, een optreden van Naima Joris in VierNulVier en één van Serdi in NTGent.

Voor de rest van het najaar en het voorjaar 2024 staan er nog enkele leuke activiteiten op het programma: BK Slampoetry bij VierNulVier, theatervoorstelling van ‘Een Lola’ bij Compagnie Cecilia, voorstelling van ‘Ubermens’ bij NTGent, een stadswandeling aangeboden door het Designmuseum.

Wat een succes! We kijken alvast uit naar wat nog komt!