HET VERPLICHT CONFORMITEITSATTEST: EEN LICHTPUNT IN DE DONKERTE VAN DE WOONCRISIS

Dit jaar nam het Gentse stadsbestuur een broodnodige en moedige keuze: de invoering van het verplicht conformiteitsattest (kortweg C-attest). Vanuit het middenveld ging hier jarenlang lobbywerk aan vooraf. In 2022 kwam de eis voor een verplicht conformiteitsattest op de absolute prioriteitenlijst van de Gentse wooncoalitie terecht. De beslissing dat het C-attest er deze legislatuur alsnog kwam, was dan ook een lichtpunt in de donkerte van de wooncrisis. 

‘Een verplicht conformiteitsattest’, dat is een hele mond vol. Het komt er eenvoudigweg op neer dat verhuurders die in Gent een nieuw huurcontract afsluiten voor een woning van 30 jaar of ouder, vanaf 1 oktober 2023 een attest moeten kunnen voorleggen. Dit attest betekent dat de kwaliteit van de verhuurde woning voldoet aan de Vlaamse wooneisen. Hierdoor krijgt de huurder de garantie dat de woning veilig en enigszins kwaliteitsvol en energiezuinig is. Op de dag van vandaag heeft slechts 1 op 5 van de 40.000 huurwoningen op de Gentse private huurmarkt een conformiteitsattest. 

Het is een broodnodige keuze omdat de kwaliteit van heel wat Gentse woningen ondermaats tot zelfs schrijnend is, terwijl de huurprijzen de pan uit swingen. Al vele jaren wordt deze spreidstand door het middenveld aangeklaagd. 

Anderzijds is het een moedige keuze omdat Gent als eerste grote centrumstad het verplicht conformiteitsattest invoert. Deze aarzeling en twijfel is niet onterecht. De invoering van een verplicht C-attest gaat altijd gepaard met de vrees voor het in de hand werken van sociale verdringing, inkrimping van de huurmarkt en stijgende huurprijzen. Gevolgen die we zeker moeten voorkomen. De situatie op de private huurmarkt is echter zodanig schrijnend dat niets doen geen optie meer was. En dat heeft ook de Gentse lokale overheid onder ogen gezien. 

Eigen aan de Gentse overheid, volgde na de beslissing (najaar 2022) een inspraaktraject in het voorjaar van 2023. De huurders, verhuurders en het middenveld werden gehoord, voorstellen en argumenten werden gewikt en gewogen. Van bij aanvang werd duidelijk dat de stad geen ambitie had voor een repressieve aanpak, maar eerder de weg koos voor een flankerend beleid waarbij ze de verhuurders onder de arm nemen. Zo bieden ze via het verhuurderspunt subsidies, renovatie-advies, … aan. Verder zijn het attest en de bijhorende controle gratis. Verhuurders zullen ook voldoende tijd krijgen om de nodige werken uit te voeren. Deze aanpak lijkt ons cruciaal om de gevreesde gevolgen – zoals hierboven genoemd –  voor te zijn.

Wij juichen deze beslissing alvast toe en kijken graag uit naar de resultaten op korte, middellange en lange termijn.