VRIJETIJDSPARTICIPATIE: SAMEN OVER DREMPELS

20 jaar na het eerste verslag over de armoede staat de slagzin ‘men crepeert eerder van eenzaamheid dan van honger’ nog steeds als een paal boven water. Nu de ene crisis de andere opvolgt, blijft de uitdaging groot om niet te verzanden in louter materiële hulp, maar – integendeel – een antwoord te bieden op de toenemende vereenzaming en te werken aan volwaardige maatschappelijke integratie

Vrijetijdsparticipatie is een sociaal grondrecht dat een belangrijke rol speelt in de uitbouw van het sociaal netwerk van individuen en gezinnen. Het is ook een belangrijk onderdeel om tot volwaardige maatschappelijke participatie te komen. Over de jaren heen vormt ‘inzetten op vrijetijdsparticipatie’ dan ook een rode draad doorheen de werking van de verenigingen. Het is een noodzakelijke evidentie die niet in vraag gesteld wordt. 

Ook de Stad Gent erkent dit en engageert zich o.a. door middel van de UITpas met kansentarief voor een inclusief vrijetijdsaanbod. Een middel dat door vele Gentenaars enorm gewaardeerd wordt en overduidelijk zijn vruchten afwerpt. Tenslotte neemt het de – cruciale – financiële drempel weg. Maar het is helaas niet afdoende. 

Dat er nog andere (sociale, psychologische, praktische, …) drempels zijn, is ondertussen alom geweten. Ze (h)erkennen is vaak makkelijk, ze wegwerken is helaas een ander paar mouwen. 

Samen over drempels

Het is belangrijk om te blijven inzetten op projecten en programma’s die drempelverlagend werken. Zo bestaan er heel wat goede praktijkvoorbeelden waarbij een stukje extra omkadering (een theaterworkshop, een tas koffie drinken met een kunstenaar, …) een theatervoorstelling, een museumbezoek, … plots heel erg toegankelijk kunnen maken én de goesting naar meer aanwakkeren.  

Het is dus zeker mogelijk om de kloof te dichten tussen mensen in armoede en aanbieders van vrije tijd. Maar we moeten eerlijk zijn: dat vergt tijd, engagement en een aangehouden inspanning. Je investeert best in beide partijen én in bruggen tussen beiden.  

Daarom trekken we op 29/8 met het Collectief naar het GUM om samen met een aantal cultuuraanbieders de handen in elkaar te slaan en een reeks activiteiten uit te werken. ‘Samen over drempels’ is tenslotte een cruciale stap richting volwaardige maatschappelijke participatie. 

Ken / ben je een interessante cultuur- of vrijetijdsaanbieder met een sociale vibe? Heb je een zot project of idee dat je graag zou delen? Dan weet je ons te vinden!