VORMINGEN

Vorming geven is één van van de manieren waarop de Gentse verenigingen de stem van mensen met armoede-ervaring luider laten klinken. De vormingen zijn erop gericht om te sensibiliseren rond armoede, om meer begrip en solidariteit te krijgen tussen mensen met en zonder armoede-ervaring. Alleen wanneer de stem van mensen in een kwetsbare situatie in het beleid gehoord wordt, kan er echte verandering komen. Alleen wanneer de ervaring van mensen in een kwetsbare situatie echt gehoord wordt, kunnen we armoede in onze samenleving echt begrijpen en verhelpen. 

In de vormingen staat de stem van mensen in een kwetsbare situatie centraal. Tijdens deze momenten gaan mensen met en zonder armoede-ervaring in dialoog om elkaars kennis en ervaring te delen. Mensen in een kwetsbare situatie worden gecoacht en getraind in het vertellen van hun verhaal.

Voor wie

Onze algemene armoedevormingen mikken op onderwijs, beleid, hulpverlening en de samenleving als geheel, om deze als partners te vinden in de strijd tegen armoede. Daarnaast geven we vorming rond specifieke deelthema’s, vaak als resultaat van langdurige trajecten met mensen met armoede-ervaring. Zo is er bijvoorbeeld de vorming ‘Stressweg’, specifiek gericht op hulpverleners.

Over welke thema’s

1. ARMOEDE

ALGEMENE VORMING

De algemene armoede-vorming informeert over hoe armoede ontstaat en blijft bestaan. Tijdens deze vorming brengen mensen met armoede-ervaring hun kennis en inzichten via een persoonlijke getuigenis. 

contact: 
– Focus op volwassenen die in armoede leven
(gericht op hoger onderwijs en partners)
esther@dezuidpoortgent.be / ann.vanhoof@sivi.be / frederik.mortier@bmlik.be

– Focus op jongeren die in armoede leven
(gericht op middelbare scholen, jongerenorganisaties, partners, …) 
andreas.accoe@jonggentinactie.be

VORMING A.D.H.V. PODCAST WE ZIJN ER

In de verhalende podcast ‘We zijn er’ gaat De Zuidpoort in gesprek met hun deelnemers, mensen met en zonder armoede-ervaring. Ze delen hun ervaringen en geven hun mening over onder andere gezondheid, politiek en het belang van gezien worden. Daarnaast vertellen verschillende gasten vanuit hun expertise, zoals programmamaker Joris Hessels, klinisch psycholoog Paul Verhaeghe, schrijver Erik Vlaminck en moreel econoom Paul van de Lecq.

Op basis van fragmenten uit de podcast wordt een interactieve vorming rond armoede opgezet. 

contact: emma@dezuidpoortgent.be

2. STRUCTURELE ARMOEDEBESTRIJDING VERSUS NOODHULP

Materiële noodhulp kan een belangrijke factor zijn om het leven van mensen in een moeilijke situatie weer op de rails te krijgen. Maar het is zeker niet dé oplossing i.k.v. armoedebestrijding. Daarvoor zijn structurele oplossingen nodig. De verhouding tussen beiden (noodhulp en structurele armoedebestrijding) staat centraal in deze vorming.

Vanuit onze eigen leefwereld formuleren we samen de definitie van armoede. We gaan op zoek naar de achterliggende oorzaken en trachten van daaruit oplossingen te formuleren. 

Deze interactieve vorming richt zich naar leerlingen lagere school (4de – 6de leerjaar) en eerste graad middelbaar.

contact: ann.vanhoof@sivi.be

3. BESTE BURGER – BELEIDSPARTICIPATIE

Tijdens een langdurig traject ging De Zuidpoort op zoek naar wat mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie nodig hebben om aan het beleid te kunnen participeren. Als resultaat verzamelende ze nu heel wat aanbevelingen op een rijtje, of ‘de ingrediënten van een Beste Burger’. In een interactieve vorming krijg je inzicht in wat belangrijk is om mensen écht te betrekken bij beleid.

contact: esther@dezuidpoortgent.be / meer info

4. HELDERE BRIEVEN – COMMUNICATIE

Bijna 1 op de 2 volwassenen in Vlaanderen heeft het moeilijk om met informatie om te gaan (informatie vinden, begrijpen en hanteren). Veel informatieve brieven zijn te moeilijk opgesteld voor deze groep. Mensen in kwetsbare situaties (armoede, anderstalig, beperking, …) herwerkten brieven van overheden. Die ervaringen leidden tot een training die zich richt op het opstellen van heldere brieven, die aansluiten bij de behoeften en uitdagingen van deze doelgroep. Je leert hoe je begrijpelijke en overtuigende brieven opstelt die de lezer kan lezen én hanteren.

contact: esther@dezuidpoortgent.be / meer info

5. INSPRINGTHEATER – ONDERWIJS

Deze vorming maakt gebruik van de methodiek van ‘Het theater van de onderdrukten’.  Mensen met armoede-ervaring en deelnemers spelen samen scènes na over schoolsituaties. De kijkers mogen stop roepen en inspringen wanneer zij een situatie fout vinden en het anders zouden doen. Hierna wordt over de wissel in gesprek gegaan. Op deze manier worden ondervonden problemen aangekaart. 

contact: mathilde.verhelst@bmlik.be

6. STRESSWEG – HULPVERLENING

Mensen in armoede ervaren heel wat stress in gesprekken. Terwijl die gesprekken helpend bedoeld zijn, worden ze niet zo ervaren. De Zuidpoort heeft op basis van een langdurig traject met een groep mensen met armoede-ervaring, de vorming ‘Stressweg’ ontwikkeld. Ze brengt in kaart wat de kenmerken zijn van een goed en sterk hulpverleningsgesprek.

contact: esther@dezuidpoortgent.be / meer info

Prijzen voor alle vormingen zijn op aanvraag.