WERKING IN DE KIJKER: GENT KNAPT OP

“Wie een eigen huis heeft, leeft niet in armoede!” Deze uitspraak horen we wel vaker wanneer mensen hun zegje doen over armoede en wonen. Toch is het hebben van een eigen huis geen garantie om niet in armoede te leven of erin terecht te komen. 

Sommige mensen met een laag inkomen gaan immers tot het uiterste voor de aankoop van een woning van een heel slechte kwaliteit en weinig basiscomfort. Anderen hadden ooit het vooruitzicht om te renoveren, maar moeten die droom opbergen door een financiële domper omwille van een scheiding, jobverlies, … Wat ze gemeenschappelijk hebben is dat het hen ontbreekt aan de middelen om een grondige renovatie of zelfs de noodzakelijke herstellingswerken uit te voeren. Dit brengt ook problemen mee op andere levensdomeinen, denk maar aan een slechte gezondheid, torenhoge energiefacturen, enzovoort. We spreken in dit geval van noodeigenaars

Voor deze doelgroep werd het renovatieproject ‘Gent knapt op!’ uitgerold. De stad Gent en middenveldorganisaties ‘Domus Mundi’ en ‘SIVI’ timmeren – letterlijk en figuurlijk – al 10 jaar met succes aan dit project. SIVI staat in voor de werving & selectie en de sociale begeleiding van de kandidaten.  

Het project ‘Gent knapt op’ helpt huiseigenaars met een beperkt inkomen met noodzakelijke renovaties aan hun woning.

De focus ligt op kwalitatieve, energiezuinige en dus duurzame verbouwingen. Het project heeft een positieve impact op de woon- en leefsituatie van kwetsbare eigenaars én het milieu.

Het project voorziet een budget tussen 15.000 en 45.000 euro per woning. De eigenaar betaalt dit bedrag pas terug op het moment dat de woning wordt verkocht. Dat geld wordt opnieuw geïnvesteerd om een andere woning op te knappen.

Daarnaast worden de bewoners tijdens het hele traject intensief begeleid, zowel op persoonlijk, sociaal als bouwtechnisch vlak. Dit versterkt hun maatschappelijke en sociale positie.

Voorwaarden

  • Eigenaar van maximum 1 woning in het Gentse. De domicilie staat op deze woning.
  • Er is een brandverzekering.
  • Een beperkt besteedbaar inkomen (verhoogde tegemoetkoming of een Inkomen lager dan de budgetstandaard)
  • Een beperkt netto belastbaar inkomen.

Wanneer iemand in aanmerking komt als kandidaat, wordt er nadien een technische screening gemaakt van de woning. Ook de woning moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. Het volledige reglement is hier beschikbaar.

Wat zijn de voordelen?

Er wordt geen prefinanciering verwacht van de huiseigenaar. Hierdoor hebben kwetsbare gezinnen met beperkte financiële middelen de kans om hun woonsituatie verbeteren.

Door de persoonlijke en intensieve begeleiding krijgt de eigenaar niet alleen een duidelijk inzicht in het hele renovatieproject, het positief resultaat versterkt ook hun maatschappelijke positie

De energiezuinige ingrepen leveren een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen.

Gent knapt op is een rollend fonds. Anders dan bij klassieke subsidies worden deze overheidsmiddelen dus niet eenmalig, maar wel meerdere keren ingezet.

Ken je een mogelijke kandidaat?

Mail dan hun naam, adres en telefoonnummer naar info@gentknaptop.be of neem contact op via het nummer +32 492 40 42 70.

Onze collega’s Bart Gabriel en Eva Clement zullen hen de kandidaten verder op weg helpen.