WIE IS... FREDERIK MORTIER?

De BMLIK (Beweging van mensen met laag inkomen en kinderen) heeft een nieuwe coördinator, Frederik Mortier. Hij stelt zichzelf graag aan jullie voor!

Ik ben Frederik, 41 jaar jong en sinds 2 jaar Gentenaar.

Al vanaf mijn jeugd speelt sociaal engagement een grote rol in mijn leven. Oorspronkelijk ben ik van Melle waar ik me lang heb ingezet binnen enkele jeugdverenigingen. Ik zat er in de leiding van de chiro, in de jeugdraad en ik heb me 25 jaar ingezet voor het jeugdhuis. Eerst als voorzitter van de dagelijkse werking en erna als voorzitter van raad van bestuur. Daarnaast ben ik nog enkele jaren BCSD-mandataris geweest.

Van opleiding ben ik maatschappelijk werker. Ik heb in het verleden gewerkt als opbouwwerker, jeugd(huis)coördinator, begeleider studio-wonen en maatschappelijk werker. En nu ben ik coördinator bij BMLIK!

Ik heb gesolliciteerd voor de job omdat ik, na jaren werken in de jeugdsector, op zoek was naar een nieuwe uitdaging én omdat de thema’s ‘armoede’ en ‘ongelijkheid’ me enorm aanspreken. Ik vind dat iedereen recht heeft op gelijke kansen en gelijkwaardig moet behandeld worden.

Als coördinator is het o.a. mijn taak om een sterk vrijwilligersbeleid uit te werken, bouwen aan een democratische, sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving en hierbij de stem van mensen in armoede luid laten weerklinken, mensen met diverse achtergrond bij de werking betrekken, medewerkers ondersteunen, …

Als organisatie staat BMLIK op een keerpunt waarbij we de weg willen inslaan naar een positieve en vernieuwende werking voor mensen in armoede in Gent.