WONEN HOOG OP DE AGENDA... OOK IN 2023

Het zit nog vers in het geheugen: de 6 actiedagen waarmee het Gentse middenveld aan de alarmbel trok bij de Vlaamse en Gentse overheid om actie af te dwingen op het vlak van wonen. Want laat ons eerlijk zijn, nu de ene crisis de andere lijkt op te volgen is een kwaliteitsvol dak boven het hoofd voor velen geen evidentie meer. Ook de kloof tussen zij die warmpjes genesteld zitten in een comfortabele thuis en zij die steeds dieper in de problemen komen door torenhoge facturen lijkt alleen maar toe te nemen. Actie was en is dus broodnodig!

Het is ongeveer een jaar geleden dat een breed consortium aan middenveldorganisaties zich verenigde, de handen in elkaar sloeg en met beperkte tijd en middelen aan de slag ging. 30 eisen werden gebundeld en rond 17 oktober 2022 kregen minister Diependaele en schepen Heyse een delegatie Gentse middenveldorganisaties over de vloer. De prioriteiten liggen op tafel, de eerste Gentse initiatieven tot verandering worden genomen, zoals rond het conformiteitsattest. Dat kunnen we alleen maar toejuichen!

En dus gaan we op dit elan verder … We hopen in 2023 de vruchten te plukken van wat we in 2022 gezaaid hebben. En zo gaan we opnieuw aan de slag rond volgende thema’s

  • conformiteitsattest als basis voor woonkwaliteit 
  • kostendelend samenwonen
  • tijdelijke opvang
  • woonondersteuning 
  • (een aanspreekpunt voor) alternatieve woonvormen
  • sociale huur

Van het verzamelen van ervaringen, over goede praktijkvoorbeelden tot constructief overleg en het opzetten van actiedagen. We wenden alle middelen aan om vooruitgang te boeken. We kunnen alvast meegeven dat er rond sommige thema’s reeds belangrijke stappen gezet zijn. Wordt vervolgd!