WERKING IN DE KIJKER: TU!S

In 2022 sloegen Jong Gent in Actie, vzw aPart en Stad Gent de handen in elkaar met het project kruispuntplekken. Dit project werd opgesteld vanuit signalen van verschillende outreachers (waaronder die van JGiA), stadsdiensten en vanuit de inspraakmomenten binnen het Platform Gent tegen Armoede en traject middenveld.

De noden die gesignaleerd werden gaven aan dat jongeren in precaire leefsituaties nood hebben aan extra plekken in Gent. Deze jongeren situeren zich op de scharnierleeftijd minder- meerderjarigheid en vinden geen aansluiting bij het bestaande aanbod, en ook vaak niet binnen de maatschappij.

Deze noden werden vertaald in twee kruispuntenplekken die een veilige haven zijn voor jongeren. Ze worden geprikkeld via activiteiten en beweging om terug verbinding te maken met zichzelf, anderen en de maatschappij. Op de kruispuntplekken komen jongeren in verbinding met anderen. Het aanbod is een combinatie van rust en beweging, ontdekken en ondersteuning krijgen, eigen interesses of talenten en die van anderen. Op deze plekken worden jongeren geprikkeld om (nieuwe) wegen te verkennen. Vanuit deze kruispunten worden sterke verbindingen geïnstalleerd naar mobiele jeugdwerkers en richting hulpverlening op verschillende levensdomeinen.

TU!S

Eén van de twee plekken, TU!S, werd uitgebaat door JGiA en vzw aPart in het gebouw van JGiA. TU!S was twee middagen per week open van 12u tot 16u, bewust tijdens de schooluren en wanneer andere andere werkingen niet open zijn. 

Er werd gezorgd voor een gezellige inrichting en er was steeds gratis eten. Jongeren konden langskomen wanneer ze wilden en samen met de andere jongeren en begeleiding eten, een babbeltje slaan, een spel spelen of een potje poolen.

Vanuit dit laagdrempelig contact werd een vertrouwensband opgebouwd, wat ervoor zorgde dat jongeren hun verhalen deelden. De begeleiding speelde hierop in om te zorgen dat de jongeren verdere stappen zetten in hun traject.

Als aanvulling op de locatie was er een outreachend werker die voor en tijdens de uren van TU!S op verkenning ging in de binnenstad en aan het station Gent-Sint-Pieters. Het doel was het vinden en toeleiden van jongeren die rondhangen op straat. 

Conclusies

Na één jaar TU!S kunnen we volgende conclusies trekken:

 • Wijkgerichte acties van stad en outreachend werkers per wijk hadden niet voldoende effect omdat de jongeren zich steeds verplaatsen.
 • TU!S is geen antwoord voor de beoogde doelgroep in het convenant. Het is wel een oplossing voor jongeren die zich niet goed voelen op school en tijdens de middag die extra boost nodig hebben om terug naar school te gaan.  Het biedt ook mogelijkheid tot directe hulp.  
 • Er is een duidelijke nood aan een plek voor jongeren over de middag. Een grote diversiteit aan jongeren maakte gebruik van deze locatie. Desondanks hebben we de grootste groep nog niet bereikt.
 • Voor jongeren die tijdens de middag van school kwamen was TU!S een veilige plek. Door ondersteuning bij schorsing of een slecht gevoel op school en het helpen met hun studies kunnen we schooluitval voorkomen.
 • Ondanks de inzet is het niet eenvoudig om jongeren aan te trekken, onder andere door onbekendheid en afstand maar vooral de uitdaging om de jongeren te vinden.
 • We merkten een langzame groei qua bekendheid bij partners en jongeren. Dit vroeg een grote tijdsinvestering.
 • Naar het einde van het schooljaar vonden verschillende jongeren (met voornamelijk schorsingen of voorwaarden) een veilige plek bij TU!S.
 • Jongeren blijven maar kort, dit zorgt ervoor dat je geen uitgebreid traject kan doorlopen met hen. We zetten daarom vooral in op kleine, gerichte acties zoals een planning opstellen voor huiswerk of een spreekbeurt voorbereiden.
 • Werken met vaste begeleiders draagt bij aan de veilige sfeer.
 • Jongeren die tijdens de middag van school kwamen of een schorsing kregen,  werden geholpen met hun studies. Met als positief gevolg dat schooluitval werd voorkomen.

Aanbevelingen 

 • Voor jongeren die naar school gaan maar over de middag een boost nodig hebben kan een plek aan het Zuid een goed antwoord zijn.
 • Een grote meerwaarde van het project was dat de outreachend werkers geen specifieke regio hadden. Zij kunnen aan de hand van signalen andere plaatsen opzoeken, met betere resultaten. Zet in op outreachend werkers die geen of een grote regio hebben als werkgebied. 
 • Er is een grote nood aan een plek voor jongeren over de middag, waar ruimte is voor diversiteit. Voorlopig is slechts een klein deel van de jongeren bereikt.
 • We merkten dat we langzaamaan bekend werden bij partners en jongeren. Een vaste plek is zeker nodig en moet vooral structureel zijn. Tijdelijke invullingen zijn mogelijk, maar zijn geen volwaardig antwoord op het doel van dit project. Een langdurige locatie is belangrijk, zodat jongeren en partners de tijd hebben om de nieuwe plek te vinden en vertrouwen op te bouwen.