logo-bmlik
ZP logo rood
logo-jgia
logo-sivi

WAT

Het Gents Collectief tegen Armoede is de naam van de duurzame samenwerking van de 4 Gentse verenigingen waar armen het woord nemen BMLIK, De Zuidpoort, Jong Gent In Actie en SIVI.

Deze samenwerking bestaat uit verschillende concrete acties:

  • vanuit 1 stem spreken waar nuttig en mogelijk
  • binnenkomende vragen verdelen volgens expertise en tijd
  • elkaar vertegenwoordigen op bepaalde overlegorganen
  • de organisatie van de werelddag van verzet tegen armoede

Het Gents Collectief tegen Armoede vervangt de 4 Gentse verenigingen niet.
Elke vereniging behoudt de eigenheid. De diversiteit van de verenigingen is net een verrijking. 

ONZE OPDRACHT

Armoede is een onrecht en het bestrijden ervan een permanente opdracht. Dat is dé bestaansreden van het Gents Collectief tegen Armoede: 

  • Het samenwerkingsverband verbindt authentieke verhalen van mensen met armoede-ervaring met structurele uitsluitingsmechanismen. 
  • We vertalen deze verhalen in gedragen en structurele (beleids)eisen om verandering te realiseren en de sociale grondrechten voor iedere burger te verwezenlijken. 

Het samenwerkingsverband heeft de ambitie om het draagvlak en de slagkracht van de Gentse werkingen te vergroten. We doen dit door elkaar te versterken op inhoudelijk, communicatief en organisatorisch vlak.

ONZE VISIE

Het Gents Collectief tegen Armoede vertrekt vanuit volgende definitie van armoede:

“We zien armoede als een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het individuele en collectieve bestaan, in die mate dat men geen leven kan leiden dat voldoet aan de menselijke waardigheid. Hierdoor ontstaat een kloof met de rest van de samenleving. Deze kloof, die in de samenleving wordt ge(re)produceerd, kan men niet op eigen kracht overbruggen.” (Raeymaeckers, Coene en Hubeau, 2018, p.24)

Armoede is een context waarin mensenrechten en sociale grondrechten met de voeten getreden worden. Dit creëert sociale uitsluiting. Vanuit een sterke vastberadenheid en gedrevenheid zullen we ons hier ten allen tijde tegen verzetten en deze structurele uitsluitingsmechanismen bestrijden.

De ervaringen van mensen in armoede zijn de basis om samen naar de overheid, hulp- en dienstverlening, het middenveld, het bedrijfsleven en de brede samenleving te stappen om armoede zichtbaar, herkenbaar en veranderbaar te maken. 

Samen met mensen in armoede willen we bestaande drempels tot maatschappelijke en gelijkwaardige participatie wegwerken. Mensen in armoede het woord geven en hun stem versterken staat centraal in het samenwerkingsverband.